Sangeet Ke Makaan Mein Rahne Wala Architect

Ye wakai satya kahawat hai ki sangeet ka doosra naam sanjeevni hai. Sangeet ek shakti hai jisse shrota aur gaayak aatmasaat hote hai. Kalpana kijiye ki ek vyast aur naamcheen Architect sangeet ki duniya ka purana pujari hai …..

“Sangeet Ke Makaan Mein Rahne Wala Architect” … Article on Architect Thakur Doultani aka Krishna by Avnindra Ashutosh for Dopahar Ka Saamna, 2nd June, 2000

done-003